پرسش و پاسخ

  • بهبود دهنده های خواص پلاستیک چه موادی هستند ؟
  • مودیفایرها افزودنی های لاستیکی هستند که سفتی پایین تر از پلیمر میهمان دارند و برای افزایش انعطاف پذیری و قدرت فشار بالا در پلاستیک های سخت استفاده می شوند. پلاستیکهایی مانند پلی استایرن در دمای محیط و پلی الفینها در دمای پایین شکننده اند . لذا برای بهبود خواص مذکور از بهبوددهندها استفاده میشوند.
  • علت اسفاده ترموپلاست ها در صنایع خانگی و بهداشتی چیست ؟
  • ترموپلاستیک ها با داشتن فاز لاستیکی دارای خاصیت ارتجاعی می باشند و سطحی بسیار نرم دارند که از همین ویژگی برای روکش دادن سطح پلاستیک ها استفاده می شود